Hi friends, srilanka vs india 1st oneday live fta on channel eye.Stellite: Protostar 1 @ 98.5 EFrequency:12710 v 27500Enjoy......