Register

Welcome to the RDI-Board Community.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

Donate Now Goal amount for this month: 100 EUR, Received: 10 EUR (10%)
Donate to support this site...

Results 1 to 14 of 14
 1. #1
  zzzzzzzzzzzzz Expert
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  rdi
  Posts
  4,387
  Posts Thanks / Likes

  Default cum sa fentezi radarul

  1. În momentul în care politistul va opreste pentru depasirea vitezei, la cererea dvs., el TREBUIE sa aiba asupra lui si sa va prezinte: certificatul de omologare a aparatului radar de catre Biroul Român de Metrologie Legala, buletinul de verificare metrologica în termen de valabilitate respectiv 12 luni de la data efectuarii verificarii si autorizatia de operator radar pentru cel care va încheie procesul-verbal. Lipsa oricaruia din aceste documente trebuie prevazuta de dvs. la rubrica „alte mentiuni” si este caz de nulitate absoluta a procesului-verbal.

  2. Politistii nu au voie sa mearga cu radarul mobil oprit si sa-l porneasca atunci când dvs. sunteti foarte aproape de el. Aparatul radar, conform normelor metrologice, are o functie de autotestare care se face automat la fiecare pornire a aparatului. Cât timp în partea stânga jos a fotografiei apare litera „T” aparatul radar nu si-a terminat autotestarea si conform normelor masuratorile nu pot reprezenta probe pentru aplicarea legislatiei rutiere (mai apare si o dunga alba care este exact peste ultima cifra din viteza prevazuta pe mijlocul fotografiei). De asemenea, tot conform normelor metrologice, politistii nu au voie sa foloseasca aparatul radar scos de pe suport deoarece nu se respecta unghiul de incidenta si nici nu au voie sa foloseasca un paravan pe care sa-l ridice la apropierea autovehiculului.

  3. Aparatul radar de tip stationar nu poate fi amplasat în apropierea unei surse puternice de radiatii electromagnetice, adica un stâlp de radio, televiziune, telefonie mobila sau, cel mai des, o instalatie electrica de înalta tensiune. Normele pentru proiectarea si amplasarea unei locuinte prevad pentru evitarea poluarii electromagnetice amplasarea locuintei la cel putin 200m de o retea electrica de înalta tensiune. Deci, aparatul radar trebuie sa fie cel putin la 200m de instalatia electrica de înalta tensiune, în afara câmpului electromagnetic. Aparatul radar stationar are lungimea fasciculului de 400-500m. Daca acest fascicul este îndreptat spre instalatia electrica de înalta tensiune în timpul masurarii ceea ce se poate determina foarte usor din fotografie, atunci distanta la care trebuie sa fie amplasat aparatul radar stationar creste pâna la 400-500m functie de unghi.

  4. Daca în fotografiile depuse în instanta drept probe de catre Politie apar mai multe autovehicule simultan, verificati în toate fotografiile distanta dintre dvs. si celelalte autovehicule. Daca aceasta scade de la prima fotografie la a doua, atunci nu dvs. aveati viteza cea mare din toate si este clar ca se încalca normele metrologice care prevad ca masuratorile nu pot constitui probe daca circula simultan mai multe autovehicule si nu se poate determina CLAR autovehiculul vizat.

  5. Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor prevede ca agentul care constata contraventia se numeste agent constatator. Agentul constatator este si cel care aplica sanctiunea, altfel procesul-verbal este lovit de nulitate absoluta. Deci, daca un agent constata contraventia, dar procesu-verbal este întocmit de un alt agent (situatia în care se transmite viteza prin statie), procesul-verbal este nul, nu are nici o valoare si în urma contestatiei dvs. instanta îl va anula, va anula si amenda si punctele.

  6. Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor prevede ca agentul constatator are obligatia sa aduca la cunostinta contravenientului ca are dreptul de a avea sau nu obiectiuni pe care sa le înscrie la rubrica „alte mentiuni” sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal. Deci, daca la rubrica „alte mentiuni” nu este completat nimic, atunci procesul-verbal este nul de drept si instanta îl va anula si va anula si amenda si punctele.

  7. Camerele digitale amplasate pe drumuri nu sunt omologate de Biroul Român de Metrologie Legala (BRML) si nu pot fi folosite pentru determinarea vitezei legale, ci doar pentru probarea unei depasiri neregulamentare, trecerea pe rosu la semafor si altele de acest gen. Sistemul omologat de BRML este principiul buclei inductive: în asfalt sunt amplasati doi senzori electromagnetici la o distanta de 5 metri unul de celalalt. La trecerea prin dreptul primului senzor acesta imprima autovehiculului o amprenta magnetica unica. La trecerea prin dreptul celui de-al doilea senzor acesta calculeaza viteza si daca este mai mare decât cea legala, trimite comanda catre camera digitala care face fotografia din spate. Camerele care sunt prevazute cu bucla inductiva sunt doar 6 din cele 49 amplasate pâna în prezent si ele se afla pe DN1 la: Balotesti, Ciolpani, Puchenii Mari, Barcanesti, Comarnic, Sinaia. Camerele digitale din orase niciuna nu are bucla inductiva. Se observa foarte usor care camere au si bucle inductive prin faptul ca, pe fiecare sens, în dreptul camerelor respective lipite de asfalt, în exteriorul asfaltului, sunt doua portiuni de beton de circa 30cm/15cm, la circa 5m una de cealalta, în care sunt încastrati senzorii.

  O sa adaug si eu pentru a completa acesta insemnare si legea exact; merita sa cititi ca o sa aflati lucruri interesante

  NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 021 – 05 “Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre-radare)”
  -publicata în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005-

  1 Domeniu de aplicare
  1.1 Prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca cinemometrele care functioneaza pe principiul efectului Doppler în domeniul microundelor (cinemometre radar), utilizate de politia rutiera la masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice.
  Prezenta norma de metrologie legala se refera atât la cinemometrele radar care functioneaza numai în regim stationar, cât si la cinemometrele radar care functioneaza si în regim stationar si în regim de deplasare a autovehiculului pe care sunt instalate (autovehicul de patrulare).
  1.2 Pentru a putea fi introduse pe piata, puse în functiune sau utilizate în masurarile de interes public, cinemometrele radar prevazute la punctul 1.1 trebuie sa îndeplineasca atât cerintele metrologice si tehnice prevazute în prezenta norma, cât si cerintele aplicabile din norma de metrologie legala NML 001-05 “Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal”.
  […]
  3.2.3 Cinemometrul, sau fiecare bloc functional în carcasa proprie, trebuie sa fie prevazut cu o eticheta care sa contina cel putin urmatoarele inscriptionari:
  - tipul, seria si anul de fabricatie a blocului respectiv;
  - denumirea (sau marca comerciala) firmei producatoare;
  - tipul si seria de fabricatie a blocurilor cu care functioneaza, în cazul în care acestea nu sunt interschimbabile;
  - marca metrologica de model (în conformitate cu specificatiile din certificatul de aprobare de model), daca aceasta nu este inscriptionata în alt loc.
  Aceste inscriptionari trebuie sa fie marcate lizibil si astfel încât sa nu poata fi sterse.
  […]
  3.2.6 Cinemometrul trebuie sa fie prevazut cu o functie de autotestare, care sa poata pune în evidenta orice defect sau dereglare functionala, ce pot avea influenta asupra exactitatii de masurare.
  Aceasta functie trebuie sa fie activata automat la fiecare punere în functiune a cinemometrului, având si posibilitatea de a fi activata manual de catre operator, ori de câte ori se considera necesar. În cazul depistarii unor defecte sau dereglari functionale, acestea vor fi semnalate iar functionarea cinemometrului va fi blocata.
  3.3.3 […] Discriminatorul de directie împreuna cu alte mijloace suplimentare (cu care este dotat, prin constructie, cinemometrul) trebuie sa asigure identificarea sigura a autovehiculului a carui viteza este masurata si în cazul în care acesta nu se afla singur în raza de masurare a cinemometrului. Daca acest lucru nu este posibil, cinemometrul trebuie sa anuleze rezultatul masurarii în cazul în care doua sau mai multe autovehicule cu viteze diferite traverseaza simultan fasciculul de radiatie.
  […]
  3.5 Cerinte tehnice functionale specifice blocului înregistrator
  3.5.1 Înregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
  - data si ora la care a fost efectuata masurarea;
  - valoarea vitezei masurate;
  - sensul de deplasare a autovehiculului;
  - faptul ca a fost efectuata autotestarea (conform. 3.2.6);
  - imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus în evidenta numarul de înmatriculare al acestuia.
  3.5.2 Atât în cazul utilizarii unui aparat de fotografiat, cât si a unei camere de luat vederi, trebuie sa fie asigurata corespondenta dintre directia de propagare a fasciculului de radiatie emis de antena si axa optica a aparatului de fotografiat (sau a camerei de luat vederi). Aceasta poate fi realizata printr-un sistem mecanic (permitând numai rotirea simultana a celor doua elemente) sau, daca acest lucru nu este posibil, prin respectarea stricta a operatiunilor de aliniere descrise în manualul de utilizare.
  3.5.3 Daca cinemometrul este destinat si pentru functionarea pe timp de noapte, blocul de înregistrare trebuie sa fie dotat cu un sistem de iluminare de tip "blitz" (în cazul utilizarii aparatelor de fotografiat) sau cu un reflector în infrarosu, daca este utilizata o camera de vederi sensibila si în acest spectru. Aceste sisteme de iluminare trebuie sa asigure efectuarea unor înregistrari clare, cu respectarea cerintelor specificate la pct. 3.5.1.
  3.6 Cerinte tehnice functionale specifice blocului de prelucrare si afisare
  3.6.1 Blocul de prelucrare si afisare trebuie sa afiseze valorile masurate ale vitezelor auto-vehiculelor aflate în trafic, precum si viteza proprie de deplasare a autovehiculului de patrulare (în cazul utilizarii acestuia în regim de deplasare). Reciclarea masurarii poate fi efectuata manual sau automat. În cazul reciclarii manuale a masurarii, valoarea afisata a vitezei masurate trebuie sa se pastreze pâna la urmatoarea declansare manuala a masurarii.
  […]
  3.8 Alte cerinte
  3.8.1 Functionarea corecta a cinemometrelor instalate pe autovehicule, trebuie sa nu fie afectata de functionarea altor aparate aflate la bordul acestora si de conditiile existente în mod normal pe autovehicul.
  3.8.2 Amplasarea cinemometrelor care functioneaza în regim stationar trebuie facuta astfel încât sa se evite pozitionarea lor în apropierea surselor puternice de radiatii electromagnetice (emitatoare de radio sau televiziune, linii electrice de înalta tensiune, etc.).
  4 Cerinte privind utilizarea cinemometrelor
  4.1 Cinemometrele trebuie întretinute, transportate, instalate si utilizate în stricta conformitate cu prevederile manualului de utilizare aprobat. Operatorii au obligatia de a se asigura în legatura cu corecta instalare si functionare a cinemometrelor si de a nu le utiliza daca exista dubii în ceea ce priveste corectitudinea efectuarii masurarilor.
  4.2 Masurarile si înregistrarile care constituie probe pentru aplicarea prevederilor legislatiei rutiere în vigoare, trebuie sa fie efectuate numai de catre operatori calificati. Instruirea operatorilor se va efectua în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare, elaborate de institutia abilitata sa detina si sa utilizeze cinemometrele.
  4.3 Cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai daca au fost verificate metrologic, au fost marcate si sigilate în conformitate cu prevederile prezentei norme si sunt însotite de buletine de verificare metrologica în termen de valabilitate.
  4.4 Masurarile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislatiei rutiere daca nu sunt respectate cerintele 4.1...4.3 din prezenta norma, precum si în urmatoarele cazuri:
  - daca masurarile au fost efectuate în conditii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna;
  - daca cinemometrul este destinat numai utilizarii în regim stationar, iar masurarile au fost efectuate cu cinemometrul în miscare;
  - daca, în momentul masurarii, în raza de masurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidenta.


  ORDONANTA 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

  CAPITOLUL II: Constatarea contraventiei
  Art. 15
  (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori.
  (2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti,
  presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale.
  (3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului.
  Art. 16
  (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
  (6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
  (7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
  Art. 17
  Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
  Art. 18
  Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.
  Art. 19
  (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
  (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
  (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.
  Art. 20
  (1) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal.
  CAPITOLUL III: Aplicarea sanctiunilor contraventionale
  Art. 21
  (1) […] Agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea. (deci procesul-verbal nu poate fi încheiat decât de agentul de politie care a constatat contraventia si nu de alt coleg de-al sau).


 2. #2
  Banned Expert
  RDI - Board Banned Avatar

  Join Date
  Jul 2004
  Location
  Bucuresti
  Posts
  3,247
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Hai ca e buna asta.

  Ce lume interesanta, unde politia in loc sa previna, te asteapta tupilata pe la colturi sa depasesti viteza...

  Daca ar sta la vedere, sunt convins ca nimeni nu ar merge cu viteza mare.

 3. #3
  Bagator de seama Teacher
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  Feb 2003
  Posts
  482
  Posts Thanks / Likes

  Default

  1. În momentul în care politistul va opreste pentru depasirea vitezei, la cererea dvs., el TREBUIE sa aiba asupra lui si sa va prezinte: certificatul de omologare a aparatului radar de catre Biroul Român de Metrologie Legala, buletinul de verificare metrologica în termen de valabilitate respectiv 12 luni de la data efectuarii verificarii si autorizatia de operator radar pentru cel care va încheie procesul-verbal. Lipsa oricaruia din aceste documente trebuie prevazuta de dvs. la rubrica „alte mentiuni” si este caz de nulitate absoluta a procesului-verbal.

  Asta nu e adevarata. Militienii nu au obligatia sa iti arate omologari sau alte acte

 4. #4
  __/\__/\__/\_____________ Expert
  Join Date
  Jan 2004
  Posts
  1,199
  Posts Thanks / Likes

  Default

  daca ar face si romanii asigurarile auto ca in n america cu siguranta nu ar mai fi nevoie ca militienii sa stea la pinda...

 5. #5
  Junior Member Teacher
  Join Date
  Sep 2004
  Posts
  296
  Posts Thanks / Likes

  Default

  si daca nu e valabil ce scrie mai sus u cum crezi cati anuleaza nenea politaiu procesul verbal ? doar il rupe pur si simplu ?
  HUMAX 5400z ,2 x Dreambox 7020Si HDD320 GB, DM 800HD  http://web-remote.com

 6. #6
  Junior Member Teacher
  Join Date
  Sep 2004
  Posts
  296
  Posts Thanks / Likes

  Default

  ce scrisesem era valabil pt @dan_y
  parte3a cea mai nasoala e cand tu esti unul iar ei 2 ( al 2 lea politist parca era considerat martor.....)
  HUMAX 5400z ,2 x Dreambox 7020Si HDD320 GB, DM 800HD  http://web-remote.com

 7. #7
  Member Mentor
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Romania, Cluj
  Posts
  686
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Politaiul nu e obligat sa prezinte nici un fel de act de verificare metrologica al aparatului
  radar, numai daca-l ceri explicit acest lucru.
  La ce te ajuta daca ti-a prezentat? Te bagi in masina politaiului sa verifici numarul si seria / modelul aparatului radar sa vezi daca chiar de la acea piesa sint actele de verificare .....
  ma indoiesc!
  In plus un certificat de verificare metrologica este valabil numai daca are anexate certificatele
  de calibrare/verificare ale aparatelor cu care insitutul de metrologie (BRML sau orice ar fi) a facut verificarea radarului. Deci un dosar mai mic, care politaiul ar trebui sa prezinte, iar tu sa fii apt sa intelegi ce verificari s-au facut, nu numai daca sint valabile la #data#.

  @costinitalia
  Mai bine ai incuraja poporul sa circule civilizat si nu cu o viteza care duce sigur la accidente sau fentand radarul si politiaii si ... moartea! in Italia al tau sau in Romania sau unde or fi.
  Pe deasupra informatia e veche de cel putin de 3 ani!

  @gabrield

  Ce-ti pasa unde sta politia daca circuli regulamentar?!

  Alf

 8. #8
  Banned Expert
  RDI - Board Banned Avatar

  Join Date
  Jul 2004
  Location
  Bucuresti
  Posts
  3,247
  Posts Thanks / Likes

  Default

  @alf,

  Imi pasa, ca nu sunt hot sa ma pandeasca, mai mult ei se tupilesc ca infractorii.
  Ei nu vor sa se respecte legle, ca n-ar mai avea bani, ei vor ca noi sa le incalca, altfel ar sta sa le previna, nu sa te astepte la colt.

 9. #9
  Member Mentor
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Romania, Cluj
  Posts
  686
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Pai sa punem sute de videocamere si zeci de radarboxuri, ca in alte tari mai paranoice dar mai dezvolate ca noi?
  Sigur ar fi mai rau decat sa stea 2 caini la marginea drumului
  In care tara nu stau / de unde stii ca aia nu te pindesc tot ca infractor (.RO)
  Ce-i drept cu traficul si cu sofatul .RO e in buda!

  Alf

 10. #10
  Moderator Expert
  Join Date
  Oct 2003
  Location
  Maubeuge, FR
  Posts
  5,695
  Posts Thanks / Likes

  Default

  http://www.hotnews.ro/stiri-esential...ele-mobile.htm

  Un judecator din Urziceni 'desfiinteaza' radarele mobile  Radarele folosite de agenti pot sa stabileasca ce viteza au soferii din trafic doar daca masina de politie stationeaza, anunta PRO TV, care citeaza un judecator din Urziceni. Magistratul sustine ca aparatul nu este omologat in cazul in care vehiculul echipajului este in miscare.

  Judecatoria Urziceni a anulat, in urma cu doua saptamani, un proces verbal de contraventie prin care un bucurestean fusese amendat cu 750 de lei pentru depasirea vitezei legale. Un echipaj al Politiei Rutiere, aflat si el in miscare, stabilise cu ajutorul unui radar mobil ca bucuresteanul ar fi circulat cu 120 de kilometri la ora pe un segment de drum unde viteza maxima era de 50 kilometri pe ora.

  "Din plansele foto depuse la dosar rezulta ca autoturismul politiei pe care se afla amplasat radarul era in miscare. Aparatul radar de tip PHYTON II a fost insa omologat de Biroul de Metrologie Legala numai in modul de stationare", precizeaza judecatorul, citat de PRO TV.

  Politia a contestat sentinta care ar putea 'desfiinta' sistemul de radar utilizat pana acum.

  Tribunalul Ialomita va judeca in octombrie contestatia, insa sentinta ar putea ramane definitiva. Intre timp, Directia Politiei Rutiere a declansat o ancheta menita sa lamureasca ce s-a intamplat cu aparatul radar contestat.

  Si raspunsul politiei:

  Data: 29/07/2008 Sursa: IGPR
  Inspectoratul General al Poliţiei Române face următoarele precizări referitoare la funcţionarea sistemelor de supraveghere a traficului rutier şi determinare a vitezei autovehiculelor:

  Ca urmare a aspectelor prezentate în mass-media, referitoare la funcţionarea sistemelor de supraveghere a traficului rutier şi determinare a vitezei autovehiculelor, pentru corecta informare a opiniei publice, Serviciul Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este împuternicit să facă următoarele precizări:
  Echipamentele de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor de tip Autovision Compact Python II, aflate în dotarea poliţiei rutiere, au primit Aprobarea de model, în anul 2001, de la Biroul Român de Metrologie Legală cu nr.185, aprobare postată pe pagina WEB a acestei instituţii, la adresa www.brml.ro.
  Din descrierea produsului, în anexa 1, pag.1 a Aprobării de model, rezultă că echipamentul funcţionează pe baza efectului Doppler, poate măsura viteza de deplasare a autovehiculelor atât în regim staţionar (de pe loc) cât şi în regim de patrulare (din mişcare), prin intermediul antenei de emisie recepţie şi a unui modul de prelucrare a semnalului şi afişare a rezultatului, în ambele sensuri de mers, impunându-se doar programarea aparatului prin selectarea sensului pe care urmează a se efectua măsurarea. Atât viteza autovehiculului pe care este montat echipamentul radar, cât şi a autovehiculului ţintă sunt prelucrate automat.
  Anual, echipamentele sunt verificate metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală, unde sunt supuse procedurilor stabilite de Norma de metrologie legală NML 021-05/23.11.2005 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)” pct. 3.1.1.b., eliberându-se un buletin de verificare metrologică pentru fiecare sistem în parte. Buletinele metrologice însoţesc aparatele radar şi se află la utilizatorul final al acestora.
  În aceste condiţii, echipamentele de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, aflate în dotarea Poliţiei Rutiere, corespund din punct de vedere metrologic atât pentru măsurarea vitezei în regim staţionar, cât şi în regim de patrulare a autovehiculului pe care sunt instalate.
  Referitor la sentinţa Judecătoriei Urziceni privind anularea unui procesul-verbal de contravenţie din 26.02.a.c., încheiat domnului A.D., din Bucureşti, pentru nerespectarea normelor privind regimul legal de viteză, caz prezentat opiniei publice de un post de televiziune în cadrul ediţiei de ştiri, din data de 28.07.a.c., ora 19.00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa a depus, în termen, cerere de recurs întemeiată pe baza documentelor care confirmă validitatea verificării metrologice a echipamentului de măsurare a vitezei cu care s-a efectuat constatarea respectivă.

  SERVICIUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 11. #11
  Junior Member Teacher
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  May 2007
  Location
  Tm
  Posts
  320
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Clasica limba de lemn a militienilor trecutului....

  Au uitat sa precizeze "expresis verbis" daca aparatul e omologat si in modul "in deplasare" pe masina respectiva in acest caz!
  Cine "îi spune" radarului care este viteza de deplasare a masinii politiei sensul ei(etc., fara sa vorbim de vectorul viteza) pentru a se calcula viteza relativa?
  Ceasul de kilometraj al masinii Logan pe care este montat radarul este verificat metrologic?
  Skystar2, SG-2100, 2xDolce, 1xDigi, poz. Strong x 1.2 Fe

 12. #12
  Junior Member Teacher
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  May 2007
  Location
  Tm
  Posts
  320
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Quote Originally Posted by coca cola View Post
  Acest articol incurajeaza conducatorii auto sa moara sigur.
  Daca nar exista atatea mijloace de a scapa de contraventii nar mai fii nici atatea accidente mortale pe soselele din romania.
  Dar cum doar in romania un pieton poate sa loveasca o masina pe trecerea de pietoni e clar ca comentariile sa fie de prisos.
  Recomand lui "cola coca" sa vada cum se circula foarte repede si civilizat orinde in Europa si nu numai! (Ungaria, Serbia, Macedonia, Grecia etc) si asta pentru ca ei au drumuri si nu rahaturi de drum ca la noi
  Nu am vazut afara niciunde benzi transversale pentru reducerea vitezei pe drumurile din afara sau orase!
  E un abuz al primariilor si a politiei montarea benzilor de reducere a vitezei pe drumurile de tip E... sau in orase inainte de trecerile de pietoni, de-ti rupi masina!(scrie asta undeva in codul rutier? daca nu, atunci nu ar trebui
  sa existe!)

  Legea trebuie respectata asa cum e si orice mijloc de aparare legal impotriva abuzurilor politiei e permis!
  Altii (cum ar fi Adrian Nastase) cum au avut DREPTUL imoral si ilegal aproape sa gaseasca nod in orice papură?
  Poliţia de ce nu-i prinde şi pe şmecherii ce fac curse de maşini sau pe cei cu bani?
  Drumurile din tara asta sunt un dezastru iar daca tiristii din tara asta ar face o greva de genul : " azi circulam legal, nu depasim ilegal nu mergem mai repede, respectam toate aberatiile" circulatia s-ar bloca definitiv!
  Last edited by ardu67; 30th July 2008 at 13:42.
  Skystar2, SG-2100, 2xDolce, 1xDigi, poz. Strong x 1.2 Fe

 13. #13
  Moderator Expert
  Join Date
  Sep 2002
  Location
  Bucuresti
  Posts
  6,982
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Quote Originally Posted by ardu67 View Post
  Nu am vazut afara niciunde benzi transversale pentru reducerea vitezei pe drumurile din afara sau orase!
  E un abuz al primariilor si a politiei montarea benzilor de reducere a vitezei pe drumurile de tip E... sau in orase inainte de trecerile de pietoni, de-ti rupi masina!(scrie asta undeva in codul rutier? daca nu, atunci nu ar trebui sa existe!)
  Eu am vazut in SUA si in Dubai parca. O idee foarte buna. Eu sint pieton; vino in Bucuresti - unde nu am vazut benzi din astea - si vezi cu cite mii de km pe ora trec unii pe treceri de pieton fara semafor. Am zis ca o sa iau intr-o zi pietricele in buzunar sa le trimit discret pe parbrizul astora.
  SHALOM

 14. #14
  Junior Member Teacher
  RDI - Board Default Avatar

  Join Date
  May 2007
  Location
  Tm
  Posts
  320
  Posts Thanks / Likes

  Default

  Quote Originally Posted by dan_y View Post
  Asta nu e adevarata. Militienii nu au obligatia sa iti arate omologari sau alte acte
  Ba sunt obligati sa le aibe si sa le arate, mai mult, au obligatia sa te lase sa scrii ce vrea muschiul tau la rubrica de observatii!

  Daca te cenzureaza e un inceput de nulitate al procesului verbal, mai ales daca ai si martori.

  Ai un telefon destept, pornesti inregistrarea si soliciti nonsalant sa treci observatii....daca vorbesc urat, uita bunele maniere, presa ai maninca cel mai bine!
  Last edited by ardu67; 30th July 2008 at 13:48.
  Skystar2, SG-2100, 2xDolce, 1xDigi, poz. Strong x 1.2 Fe

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to Top