MCT a decis sa elimine toate cele 3 canale de pe frecventa 11785H (13E) : MCT Dream , MCT Full si MCT Free

Pe 12092H canalele existente le vor prelua pe cele 3 dupa cum urmeaza :

* Mct Fantasy > Mct Free
* Mct Super > Mct Dream
* Mct Reality > Mct Full