Ciao!Dacā este cineva care vrea sā aibā pe Humax limba romanā in locul spaniolei (imi cer scuze vorbitorilor de limbā spaniolā) asta pt. cā spaniola se aflā dupā italianā in "blocul limbilor" din firmware si nu am fācut altceva decit sā traduc peste spaniolā. Dacā cineva stie cum se poate adāuga limba romānā sunt dispus sā incerc si asta.
Nu vā faceti probleme cā nu sunt unul care sā vā trimit porcārii tip Pāunescu&Co.