Numărul total de furnizori operaţionali de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale a crescut în 2006, ajungând la 630 la jumătatea anului, potrivit raportului anual pe 2006 al Autorităţii de Reglementare în Comunicaţii (ANRC).

Raportul remarcă, în special, apariţia şi dezvoltarea unor servicii bazate pe tehnologii noi, alternative la soluţiile oferite de suportul de cablu. Începând din anul 2005, persoanele care nu aveau acces la serviciile de programe audiovizuale prin intermediul suportului de cablu, pot beneficia de serviciile de televiziune digitală prin satelit (DTH) furnizate în locaţii greu accesibile, ne acoperite de reţelele de cablu din cauza costurilor mari cu infrastructura şi a densităţii mici a po****ţiei.

La jumătatea acestui an, numărul de furnizori de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale erau de 627 (cablu), 4 (DTH, la care recent s-a adăugat serviciul Dolce de la Romtelecom) şi un furnizor prin tehnologia IP (IPTV). Potrivit raportului ANRC, concurenţa între infrastructuri, dar şi între furnizori, va genera o creştere a calităţii serviciilor, diversificarea ofertelor şi satisfacerea unor nevoi din ce în ce mai rafinate şi sofisticate.

ANRC notează o creştere cu peste 6% a numărul total de abonaţi la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale la jumătatea anului 2006, creştere datorată în special apariţiei soluţiilor alternative la cablu – transmisia digitală prin satelit „Direct-To-Home” - atrăgând o parte din clienţii din zonele rurale şi oraşele mici, care nu aveau acces la serviciile de programe de televiziune comerciale. Pe acelaşi trend pozitiv se situează şi rata de penetrare la nivel de gospodării care a înregistrat o creştere de 3,2 puncte procentuale faţă de semestrul trecut, respectiv de 9,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005.

La data de 30 iunie 2006, cel mai mare procent din numărul total de abonaţi, îl deţin în continuare abonaţii la serviciile oferite prin reţele de cablu (91%), în timp ce abonaţii prin reţele satelit de tip DTH reprezintă 9%, în creştere cu 5 puncte procentuale faţă de anul 2005. Doar o mică parte revine serviciilor furnizate prin tehnologie IP, în special datorită faptului că serviciul are un caracter exclusivist atât din punct de vedere al calităţii, dar şi al ariei de furnizare.

Conform datelor raportate de cei 627 furnizori, numărul de gospodării care au acces la o reţea de cablu (inclusiv numărul de gospodării care nu beneficiază de aceste servicii), este de aproximativ 5,5 milioane (peste 75 % din nr. total de gospodării), faţă de numărul de abonaţi la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale înregistrat la data de 30 iunie 2006 – aproximativ 3,7 milioane, ceea ce evidenţiază potenţialul de penetrare pe care îl au aceste servicii.

Având în vedere faptul că ofertele comerciale pentru serviciile de transmisie în format digital a programelor de televiziune prin cablu au fost lansate abia la sfârşitul anului 2005, fiind limitate numai în câteva zone, numărul de abonaţi care recepţionează programe TV în format digital era în primul semestru 2006 foarte redus – puţin peste 7500.

Cei patru furnizori care oferă servicii prin intermediul soluţiilor „wireless” - reţele satelit de tip DTH - însumează cei mai mulţi abonaţi la serviciile de transmitere în format digital a programelor de televiziune (aproximativ 98% abonaţi), în creştere de 2,3 ori, faţă de semestrul trecut. Utilizarea tehnologiei IPTV, de către un singur furnizor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, ale cărui servicii sunt oferite într-o arie restrânsă, se reflectă în numărul foarte mic de abonaţi (48-50).

Raportul integral poate fi accesat pe site-ul www.anrc.ro .