Guvernul a aprobat, în şedinţa din 21 decembrie, înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI), instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri extrabugetare, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, care se desfiinţează.

Instituţia se va organiza şi va funcţiona sub coordonarea Primului-ministru, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Aprobarea actului normativ asigură armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară, având în vedere necesitatea reglementării domeniului tehnologiei informaţiilor în strânsă legătură cu domeniul comunicaţiilor electronice şi poştei, ca domenii convergente, dar şi pe cea a stabilirii cadrului instituţional de reglementare a transmisiilor de date.

ANRCTI are ca rol punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, poştei şi tehnologiei informaţiei. Atribuţiile ANRCTI includ, în principal: elaborarea şi actualizarea autorizaţiilor generale, monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale, adoptarea Planului naţional de numerotaţie şi a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de siguranţă naţională, gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotaţie, acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabilirea şi încasarea tarifelor pentru emiterea licenţelor, desemnarea furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă, controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale în domeniu, elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.

Conducerea ANRCTI va fi asigurată de un preşedinte şi doi vice-preşedinţi, numiţi de Primul-ministru pe o perioadă de 5 ani. Noua instituţie va prelua bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale de Reglementare în Comunicaţii. Personalul preluat îşi va păstra drepturile salariale de la data preluării.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, Guvernul va aproba regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Decizia Guvernului vine pe fondul pierderii de către premierul Tăriceanu a unui proces cu fostul preşedinte ANRC, Ion Smeeianu, destituit în anul 2005. Desfiinţarea ANRC pune sub semnul întrebării reangajarea lui Smeeianu în funcţia pe care a pierdut-o în urma deciziei Premierului, pe care justiţia a considerat-o abuzivă.