Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) a prezentat pe 28 noiembrie 2006, studiul privind elaborarea strategiei pentru acordarea licenţelor WiMax, studiu comandat în baza obiectivului MCTI de începere a implementării serviciilor WiMax, conform unui comunicat de presă al instituţiei.

„Ţinta finală a MCTI este reprezentată de utilizatori şi nu tipul de tehnologie folosită pentru a le oferi acestora acces la societatea informaţională. Acest lucru nu înseamnă însă că MCTI nu este interesat şi de încurajarea competiţiei între tipurile de tehnologii, precum şi între operatori. Tehnologia WiMax, folosită de numeroşi operatori în Europa, poate fi o alternativă cost-effective pentru utilizatorii din zonele rurale”, a declarat ministrul Zsolt Nagy.

Obiectivul major al studiuui a fost de a oferi informaţii şi o imagine de ansamblu asupra strategiei care ar trebui aplicată în acest domeniu.

În studiu au fost evidenţiate următoarele aspecte: identificarea frecvenţelor folosite la nivel mondial şi mai ales la nivel european, determinarea dimensiunilor pieţei potenţiale, precum şi analiza modelelor de atribuire de licenţe.

Invitaţi la dezbatere, reperezentanţii industriei IT&C s-au arătat interesaţi de rezultatele studiului şi la modul în care acest proiect poate deveni fezabil şi competitiv în implementare.

Rezultatele dezbaterilor, precum şi concluziile studiului efectuat, vor alcătui baza de elaborare a strategiei pentru acordarea licenţelor WiMax.