Operatorii din sectorul cultură şi audiovizual trebuie să pregătească încă de pe acum proiecte viabile, pentru a atrage fonduri europene după 2007, potrivit unui comunicat difuzat de Ministerul Integrării Europene.

În perioada 2007-2013, domeniile cultură şi audiovizual din UE, inclusiv din România, ar putea să beneficieze de aproape două miliarde de euro din fonduri comunitare. Acesta este unul dintre aspectele discutate de către reprezentanţii Ministerului Integrării Europene, ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Consiliului Naţional al Audiovizualului şi ai Ministerului Telecomunicaţiilor la reuniunea care a avut loc la sediul MIE . Scopul reuniunii a fost de a identifica măsurile care trebuie luate pentru ca operatorii români să fie bine pregătiţi pentru a putea atrage fondurile europene alocate pentru cultură şi audiovizual.

Ministerul Culturii, prin intermediul unui centru aflat în subordinea sa, va oferi consultanţă şi instruire pentru ca operatorii din acest domeniu să poată întocmi proiecte viabile, care să fie selectate pentru a primi finanţare comunitară. Acest centru are deja expertiză, prin susţinerea unor proiecte finanţate în cadrul programului Cultura 2000.

Fondurile comunitare pentru cultură şi audiovizual în perioada 2007-2013 vor fi alocate prin programele: Media 2007, Cultura 2007, „Cetăţeni pentru Europa” şi Anul European al Dialogului Intercultural 2008.

Conform propunerii Comisiei Europene, fondurile alocate prin programul MEDIA 2007 se vor ridica la peste un miliard de euro pentru 2007-2013. Acestea vor fi alocate pentru pre-producţie (de exemplu instruire pentru schimburile în sectorul audiovizual şi facilitarea accesului la finanţare), dar şi pentru post-producţie (sprijin pentru distribuţia şi promovarea operelor audiovizuale europene). MEDIA 2007 continuă programul MEDIA 2000.

Conform propunerii Comisiei Europene, Cultura 2007, care continuă programul Cultura 2000, are un buget de 408 milioane de euro la nivel comunitar pentru perioada 2007-2013 şi finanţează trei domenii prioritare: mobilitate transnaţională pentru cei care lucrează într-un sector cultural european; circulaţia transnaţională a operelor de artă şi a produselor culturale şi dialogul intercultural.

Programul „Cetăţeni pentru Europa” urmăreşte crearea unui sentiment al identităţii europene, care să depăşească limitele naţionale. Bugetul programului este de 235 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013, la nivelul UE.

Programul Anul European al Dialogului Intercultural 2008 ar urma să aibă un buget de 10 milioane de euro şi va finanţa proiecte în domeniul culturii, educaţiei, tineretului, sportului şi cetăţeniei europene.

Toate aceste programe au fost propuse de Comisia Europeană şi urmează să fie aprobate de Parlamentul European şi de Consiliul UE în perioada următoare.