Dear Friends some new chanels come on diffrent sattlite , Express am ku 80e . world music 11606 v 44937, Thb 11034 h 44948,,,, in LM1 75E Stream usad 12578 v 22000, Bangla vision 12610 h 22000... INSET 2E.2B 83E . JAYA Plus 3593 v 8680. nstpl desk THX ( MOHD LUQMAN)