merge perfect cu dvbviewer pe eutelsat sesat 36 est 11056 h 27500
fara itreruperi .se tranmite free doar la ora meciurilor in rest poza .cu DVBdream se vede cu mici intreruperi
testat cu AMD x2 4800+