În Republica Moldova 96 de cetăţeni dintr-o mie beneficiază de acces la Internet, la o mie de locuitori revenind un număr de 27 de calculatoare, potrivit agenţiei Monitor Media, care citează un studiu realizat de organizaţia internaţională International Communication Union (ICU) în colaborare cu Banca Mondială.

Potrivit studiului ICU, cea mai computerizată ţară post-sovietică este Estonia, unde la o mie de locuitori revin 921 de calculatoare, iar 497 cetăţeni dintr-o mie au acces la reţeaua globală.

În alte state post-sovietice, indicii respectivi sunt următorii: Rusia – 132 computere la 1000 locuitori; 111 ruşi din 1000 au acces la Internet; Letonia – 270 şi 350; Lituania – 155 şi 282; Ucraina 28 computere şi 79 de utilizatori ai reţelei; Belarus – 163 de utilizatori; Azerbaijan – 18 şi 49; Armenia – 66 şi 50; Georgia – 42 şi 39; Tajikistan – 1 utilizator la o mie de locuitori; Turkmenistan – opt utilizatori la 1000.

Statele foste membre ale URSS nu deţin o răspândire la fel de mare a tehnologiei IT ca în SUA, comparativ cu datele furnizate de Washington ProFile, din care reiese că la o mie de locuitori revin 749 de calculatoare şi 630 de utilizatori Internet, sau în Japonia, unde cifrele arată 542 calculatoare la mia de locuitori şi 582 utilizatori ocazionali.

Moldovenii plătesc lunar pentru acces la servicii Internet $19, pe când în Rusia se plăteşte $10/lunar – cel mai ieftin din spaţiul ex-sovietic, iar în Azerbaijan – peste $108/lunar, reprezentând cel mai costisitor serviciu de acces la internet.

Alte costuri de acces la Internet în ţări foste sovietice: Armenia - $44.8; Belarus - $12.8; Georgia - $26.2; Kazakhstan - $34.5; Kyrgizstan - $15; Letonia - $58.1; Lituania - $34.1; Tajikistan - $54.3; Turkmenistan - $20.2; Ucraina - $16.7; Estonia - $13.6

Cele mai ieftine servicii Internet din lume sunt atestate în Iran ($5.9/lunar), în timp ce americanii plătesc pe lună 14,9 USD pentru servicii Internet.

În studiul ICU din noiembrie 2005, a fost evaluat şi numărul serverelor cu grad sporit de securitate prin care este asigurată efectuarea plăţilor prin Internet. Numărul acestora caracterizează situaţia comerţului electronic într-o ţară s-au alta. Astfel, Republica Moldova şi Georgia dispun de câte patru astfel de servere; Estonia – 102; Letonia – 38; Lituania – 22; Rusia – 2.

În SUA funcţionează 783 de servere cu grad sporit de securitate, în Israel – 163, iar în Franţa – 79.

ICU este o organizaţie internaţională imparţială în cadrul căreia guvernele ţărilor membre colaborează cu sectorul privat pentru a coordona operaţiunile de răspândire a reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii şi a dezvoltării sectorului tehnologiei comunicaţiilor.