pentru:19°,16° si 13° sau alte combinatii cu distanta de 3°.
vezi video:http://www.drdish-tv.com/product_videos.html
noroc,nirolf