Cas interface 3 cu toate accesoriile.
Cam Astra HD+ si Card HD+ v3.
Receptor HD Smart Zappix (merge cu card Astra HD+ v2).

Caut Cam pentru card Astra HD v2.