Ma poate ajuta cineva cu frecventeele pentru transmisia Europeana a cursei de IndyCar din Toronto Canada.