12574 V SR 4356 DVBS2 8PSK Eutelsat 16A 16.0E
Provider Digital Sky

Canal noi 2 buc
1.GigaTV cu test card este in locul la Vacanta TV
2.Travel Mix cu negru este in locul la Direct Digital