hi friend

Can any one explain it in english

it's from this site http://www.satblog.caspianblog.com/

براي اين مدل از استارست دو مدل لودر وجود دارد يكي IRDTOOL2M و ديگري SimpleUpload2M كه همراه پچ ها ارائه مي شود و خلاصه شده لودر اول است و احتياجي هم به انتخاب فايل ندارد. (IRDTOOL2M علاوه بر قسمت آپلود برنامه داراي قسمتي براي عوض كردن عكس هاي بك گراند فريمور و همچنين قسمتي براي فرستادن فركانس ها به فرمت sdx به رسيور از سايت satcodex است) ضمنا برنامه ريزي اين مدل با EmUpgrade و يا ساير لودرهايي كه براي رسيورهاي Emtech ارائه مي شود (مثل EmEdit و ...) امكان پذير نيست.1) رسيور را در حالت استندباي (با ريموت خاموش كنيد) قرار دهيد.
۲) پس از اجراي لودر SimpleUpload2M (كه همانطور كه گفتم همراه پچ ارائه مي شود و اگر در همان فولدر فايل فريمور قرار داشته باشد احتياجي به انتخاب فايل ندارد) اروري با عنوان Waiting BOOB ظاهر مي شود كه با OK كردن آن، كار ريختن فريمور شروع مي شود.
۳) پس از رسيدن نمايشگر درصد لودر به ٪90 بر روي LCD جلوي رسيور كلمه SAVE ظاهر مي شود و بر روي ٪99 درصد هم كار مقداري طول مي كشد.
4) پس از اتمام كار بر روي لودر پيغام Success مي آيد و رسيور هم ريست مي شود و بر روي منوي انتخاب زبان قرار مي گيرد.