Blackerry 9360 curve culoare negru sigilate in cutie libere de retea cu absolut tot la ele sigilate in pungulite.pretz 220 euro.Ofeta de Craciun!