Adrian Mutu (MW: 4.000.000 €) Adrian Mutu zu Cesena?
? Pasquale Foggia (MW: 2.200.000 €) Pasquale Foggia zu Cesena?
? Coutinho (MW: 7.000.000 €) Coutinho zu Cesena?
? Pajtim Kasami (MW: 2.100.000 €) Pajtim Kasami zu Cesena?