DEAR
FRIEND AJJ SEE MULTIVISION BAD HOO GAYA HAI AUR ISE TARA SE TPS KE AGLEE CHANELS ISS MA JARAHE HAI TO GETNE BEE RECORD KAR SAK TEE HOO SPICE PATINUM SE KARE CUZ IT IS CLOSED NOW IT THIS MONTH[/b]