Vand OPTICUM 9500 HD in garantie.
Compatibil AKTA, Focus, Dolce, TVR HD, Digi (cu RSA si BK).
Client CCcam cu soft de Argus Edision (Vip 1.2.15-3)
Bonus card TVR HD.
Pret 490 RON.
Posibilitate PVR cu HDD de 80 Gb; pret 550 RON.
Relatii in PM.