Express AM 2, 80.0E
'Muzhskoy' and 'Zagorodnaya Zhizn' have started in the 'Viva TV' mux on 11606V (Ku-band beam), ...... 2, SR 44948, FEC 5/6.