Kathrein HD 910/1w(in ARAD) cu imagine enigma2-RSP (fara blocaje)pe stick;merge in sharing cu mbox(gbox)si client cu mgcamd,incubus(cccam)...
pret 200EUR